Samo się zrobiło - Ryszard Nowak - Page 2

Modernizacja ul. Prażmowskiego.

💵 Koszt inwestycji: 3 997 855,73 zł 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach zadania wykonano sabilizację istn. podbudowy, podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię bitumicz. o pow. 12.226 m2; 1531,083 m2 wraz z infrastrukturą drogową. #przez12latNicSięNieDziało #czasnanowysacz #nowysacz #nowysaçz #drogi #inwestycje #samosięzrobiło

Termomodernizacja placówek szkolno-wychowawczych

Termomodernizacja placówek szkolno-wychowawczych. 💵 Kosz inwestycji: 11,4 mln zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 8 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 📆 Okres realizacji: 2007 – 2011 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 Projekt zakładał przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 11 placówkach oświatowych z terenu miasta Nowego Sącza celem zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów utrzymania obiektów. […]

Budowa boisk sportowych przy II LO

Budowa boisk sportowych przy II LO. 💵 Kosz inwestycji: 500 000,00 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 200 000,00 zł (Ministerstwo Sportu) 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 Projekt zakładał budowę boisk sportowych przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr 2 – boisko do koszykówki, do piłki ręcznej i siatkówki z ogrodzeniem i odwodnieniem. […]

Tor modelarski na terenie kompleksu sportowego w dzielnicy Zawada

Tor modelarski na terenie kompleksu sportowego w dzielnicy Zawada. 💵 Koszt inwestycji: 155 000,00 zł 📆 Okres realizacji: 2016 r. 🤵Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 💬 Rozpoczynamy realizację kolejnej, ważnej inwestycji, z której będą korzystali Sądeczanie i mieszkańcy innych miast Polski, a nawet Europy. Jestem przekonany, że powstający w Nowym Sączu największy w Polsce tor modelarski […]

Budowa Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej

Budowa Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej na ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. 💵 Koszt inwestycji: 2 323 472,50 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 1 073 114,00 zł 📆 Okres realizacji: 2018 r. 🤵Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej podzielony został na kilka stref: zabawy z huśtawkami, piaskownicami, karuzelami, placem z trampolinami ziemnymi i torami […]

Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica

„Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica w km 0+983 – 1+283 wzdłuż Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu – remont muru oporowego na rz. Kamienica Nawojowska w km 0+983 – 1+283 wraz z odbudową drogi w miejscowości Nowy Sącz (Bulwar Narwiku) – roboty objęte dotacją w km 1+019 – 1+169” 💵 Koszt inwestycji: 2 999 […]

Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!

„Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 💵 Koszt całkowity: 375 146,14 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 335 546,14 zł 📆 Okres realizacji: 2008 🤵Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój […]

Budowa hali sportowej przy ul. Na Rurach – hala MOSiR

Budowa hali sportowej przy ul. Na Rurach – hala MOSiR oraz dwóch boisk o nawierzchni sztuczna trawa i poliureatanowej do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa. 💵 Koszt inwestycji: 5,5 mln zł 📆 Okres realizacji: 2010-2011 r. 🤵Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 💬 We wtorek w dzielnicy Piekło w Nowym Sączu ruszyła budowa hali sportowej. Nowa […]

Kontakt

Email : kontakt@ryszardnowak.pl
Adres: Jagiellońska 10, 33-300 Nowy Sącz

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka “Wiosna 2024”

Ryszard Nowak © All Rights Reserved.