Samo się zrobiło - Ryszard Nowak

Dobudowa rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetleniowej ulic

Dobudowa rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetleniowej ulic 💵 Koszt inwestycji: 1 000 000 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 474 662 zł ze śr. EFRR w ramach ZPORR Priorytet 1 📆 Okres realizacji: 2009 – 2010 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ulic:- Żulińskiego, Jamnickiej, Wąsowiczów, Bóźnicza, Berka Joselewicza, Pijarska, […]

Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Rynku do ulicy Kościuszki

Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Rynku do ulicy Kościuszki 💵 Koszt inwestycji: 2 200 000 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 📆 Okres realizacji: 2008 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej na pow. 1.540,5 m2, nowe chodniki oraz zamontowano 24 słupy oświetleniowe.

Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych

Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i Nr 6 💵 Kosz inwestycji: 3 107 217 zł 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach projektu wykonano wielofunkcyjne boiska sportowe przy Szkołach Podstawowych Nr 8 i Nr 17 oraz Gimnazjach Nr 5 […]

Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zawada

Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zawada 💵 Kosz inwestycji: 11 237 789 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 7.655.975,10 zł dotacja z UE w ramach ZPORR 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach projektu wykonano realizację I etapu sieci kan. sanit. grawitacyjnej z włączeniem jej do istniejącego kolektora A.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 💵 Kosz inwestycji: 1 377 399,21 zł 💶 Pozyskane dofinansowanie: 200 000 zł ze środków GFOŚiGW oraz 541.563 zł w formie pożyczki z WFOŚiGW 📆 Okres realizacji: 2007Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach projektu nastąpiła termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 💵 Koszt inwestycji: 2 000 000 zł 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak 🏗 W ramach projektu nastąpiła termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z Gimnazjum nr 5.

Budowa sygnalizacji świetlnej

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Barska, Pieczkowskiego, Witosa. 💵 Koszt inwestycji: 390 322,15 zł 📆 Okres realizacji: 2007 🤵 Urzędujący prezydent: Ryszard Nowak W ramach projektu wykonano sygnalizację świetlną, która poprawiła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Kontakt

Email : kontakt@ryszardnowak.pl
Adres: Jagiellońska 10, 33-300 Nowy Sącz

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka “Wiosna 2024”

Ryszard Nowak © All Rights Reserved.